Ugdanti aplinka

„Geros pradžios“ metodika grindžiama įsitikinimu, kad vaikai geriausiai vystosi tada, kai patys renkasi patirties kaupimo būdą.  Grupėse sukurta aplinka leidžia patiems vaikams rinktis veiklą, priemones, užduoties atlikimo tempą ir kt. Taikomi aktyvūs mokymo metodai, mokymasis bendraujant ir bendradarbiaujant, vaikai skatinami tyrinėti, mąstyti, ieškoti ir atrasti.

Tam tikslui grupėje įrengti veiklos centrai, kuriuose sukaupta daug pažinimo ir žaidimo priemonių. Galimybė pasirinkti veiklą skatina vaikų norą siekti žinių.

 

Veiklos centrai:

Dailės centre vaikai skatinami ugdyti išradingumą, išbandyti kūrybinius gebėjimus, patirti darbo su naujomis medžiagomis ir lytėjimo potyrių džiugesį. Šio centro priemonės: dažai, popierius, žirklės, pieštukai, kreidelės, audiniai. Be to naudojama daug natūralių medžiagų: medžio, lapų, smėlio. Šiame centre skatinamas kūrybinis bendravimas (žodinis ir nežodinis), savivertės pajautimas. Atliekant kūrybines veiklas lavėja pirštų, riešo bei viso kūno judesiai, lemiantys geresnius protinius gebėjimus.

Statybinių žaidimų centre pilna įvairių dydžių ir formų kaladėlių, kad vaikai galėtų statyti įsivaizduojamus ar ką nors primenančius statinius: namus, miestus, fermas. Žaisdami kaladėlėmis vaikai daug išmoksta: tobulėja jų matematiniai gebėjimai, ugdomas mąstymas, įgyjama bendravimo patirtis, lengviau randami sprendimai, ugdomas išradingumas bei koncentracija. 

Valgio gaminimas vaikams suteikia galimybę įgyti mokslo žinių, paragauti naujų patiekalų bei realiai pajusti darbo rezultatą – suvalgyti, ką patys pasigamino. Gaminant lengviau suvokti kai kuriuos matematikos principus, pavyzdžiui, matavimą. Valgio gaminimas lavina socialinius įgūdžius, moko dalintis, dirbti poromis. Gaminant valgį galima daug išmokti: aptarti spalvas, skaičius, formas, mitybą, gamtos dėsnius. Tuo metu vaikai pasineria į realų gyvenimą.

Vaidmeninių žaidimų centre rasime kostiumų bei kitų daiktų, skatinančių vaikus suvaidinti tai, ką jie mato kasdieniniame gyvenime. Tai padeda suvokti pasaulį ir išmėginti įvairius vaidmenis. Daiktai parenkami atsižvelgiant į vaikų domėjimąsi viena ar kita tema.

Kalbos centre yra sukaupta knygų ir kitų rašymui bei skaitymui skirtų medžiagų. Tai „ramus“ centras, kuriame vaikai gaili vartyti knygas, skaityti vieni kitiems, klausytis mokytojų skaitomų knygų. Literatūra naudojama grupės veikloje visą dieną. Vaikai gali patys kurti knygas, pasakas, inscenizuoti jas arba tiesiog klausytis pasakojimų.

Matematikos ir konstravimo centre vaikai ras dėlionių, skaičiavimo žaidimų, taip pat priemonių, padėsiančių kurti savo žaidimus, skirstyti kategorijomis bei tobulinti kalbos įgūdžius. Veikla šiame centre ugdo protinius gebėjimus, lavina pirštų ir riešo raumenis, padeda suderinti akies ir rankos koordinaciją. Socialinių įgūdžių vaikai išmoksta dalindamiesi, tardamiesi, ieškodami sprendimų.

Muzika gali būti jungiamoji veiklos dalis. Dienotvarkę papildo dainavimas, plojimas, šokiai, grojimas instrumentais ar muzikos klausymasis. Muzika lavina jausmus, moko jausti ritmą, skaičiuoti, ugdo kalbos įgūdžius, skatina kūrybiškumą.

Smėlio ir vandens žaidimai naudojami tiek uždaroje patalpoje prie smėlio ir vandens stalo, tiek lauke. Smėlio dėžė – puikus vaikų lavinimo būdas, žaidžiant joje aktyvinami visi vaiko pojūčiai. Tirdamas smėlį ir vandenį, jis kuria, mąsto, lavina pirštų ir riešo judesius. Čia formuojamos matematikos sąvokos, kyla mokslinės idėjos, vystosi kūrybiškumas.

Lauko žaidimai  – neatskiriama dienotvarkės dalis. Vaikai išmoksta bendrauti, domėtis gamta, įgyja gamtos bei matematikos žinių. Veikla lauke stiprina raumenis. Kūrybingumą lauke skatina vaidmenų žaidimai. Lauke galima valgyti, dirbti darže, piešti, spalvinti, kurti spektaklius, žaisti su sniegu, smėliu, braidyti po balas. Laukas – neišsemiamos galimybės pažinti aplinką ir suvokti savo vietą pasaulyje.